dimarts, 7 d’abril de 2009

Quietud

El meu silenci momentani es deu a que encara no hem contractat servei d'internet a casa. Així el tingui, tornaré a donar guerra!

De moment comentar ràpid que el Barça de bàsket ens ha donat una alegria lluitant per entrar a la Final Four. Ara toca el més difícil que és gunayar dues vegades seguides al TAU.

En ZP remodela el govern. Pot ser una bona acció, les conseqüències de la qual seran difícilment quantificables. Cap ministre té la recepta anti-crisi, però és que tampoc la té ningú de l'oposició...