dijous, 15 de novembre de 2007

Racionalisme empirista, amb un toc positivista pragmàtic, o no...


La teoria de cordes, és Física?

La Física és una ciència experimental. Això vol dir que, almenys, s'ha de proposar experiments que puguin validar les elocubracions teòriques. Després ja parlarem si l'experiment és l'adequat.

L'esmentada teoria encara no ha fet cap predicció particular que no sigui explicable via alguna una teoria establerta, i fa 30 anys que s'està desenvolupant. Esperem que la construcció del caríssim LHC aporti llum a la discussió, cosa poc probable ja que no arribarà al rang d'energies que la teoria considera necessari. És més, és possible que mai siguem capaços de construir un aparell que arribi a accelerar partícules a aquestes energies...

No vull menystenir els Físics que, de bona fe, treballen en el desenvolupament de noves teories, ells són imprescindibles per l'avenç en general. Però els demano que toquin de peus a terra i es concentrin en quelcom que pugui ser comprovat. L'estètica i la bellesa per si soles no formen part de la Física.

Llavors,
1- Hem de donar el rang de teoria física a una construcció que podria ser per sempre més irrefutable? És Físic aquell qui la estudia? També, la Física s'ha de protegir de possibles enganys pseudocientífics del tipus Bogdanov, Sokal (engany intencionat) o Schön.
2- Ens hem de gastar la pasta en això? Amb un porcentatge del que val l'LHC podem millorar la vida de molta gent. Sí, ja sé que en armament ens gastem més, però els militars no ens donaran mai un ral, en canvi els físics tendeixen a ser més solidaris...
3- El coneixement pur, fa feliç a algú més que al becari? És això suficient?