dijous, 27 de març de 2008

Vivito y coleando

Segueixo viu!!!!!

Reflexió:
Segons el l'Enciclopèdia Catalana un transvasament és el pas artificial d'aigües entre dos cursos naturals d'aigua.

Així, treure aigua del Segre mitjançant una canalització fins a les conques internes és o no un TRANSVASAMENT?

Sembla que etimològicament, efectivament ho és.

Ara bé, segons al mateixa Enciclopèdia un matrimoni és la
unió d'un home i una dona, legitimada per la societat, per tal de formar un nucli social. I segons la RAE és la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales.

Sembla doncs, que, etimológicament, la unió d'una parella del mateix sexe NO seria matrimoni...

Fins a quin punt ens la pela l'ETIMOLOGIA?